فعالیت های تعمیرات ابزاردقیق واحد شماره 2 بخاری نیروگاه شهید رجایی از سوی مدیر امور ابزاردقیق این نیروگاه تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، سید مهدی هاشمی نژاد مدیر امور تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه بخار در خصوص آماده سازی تجهیزات ابزاردقیقی واحد شماره دو بخاری گفت: با گذشت 75 روز از فرآیند تعمیرات اساسی واحد شماره دو 250 مگاواتی این نیروگاه ، متخصصان این امور با انجام بازدیدها، اجرای انواع تست ها و تعمیرات تجهیزات ابزاردقیقی، در آماده سازی این واحد برای تولید برق پایدار به ویژه در ایام پیک تابستان1402 مشارکت داشته اند.
هاشمی نژاد افزود: در این دوره از تعمیرات در دو بخش آنالوگ و دیجیتال حدود 760 فعالیت نسبت به سال های گذشته افزایش فعالیت های تعمیراتی داشته ایم و درحال حاضر 2650فعالیت تعمیراتی از سوی متخصصان این امور در حال انجام است .
مدیر امور تعمیرات ابزار دقیق بیان داشت : از مهم ترین فعالیت های تعمیراتی، تست و تنظیم کارت های سیستم های vcs و AV5 ، تست و تنظیم گیجهای فشار طبقات مشعلها و پوزیشن ترانسمیترهای والوهای بای پاس و بازدید و تمیزکاری لیمیت سوییچ های شات آف والوهای سوخت از سوی متخصصان این امور در حال انجام است.
مدیر امور تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه بخار با بیان دیگر اقدامات این امور در انجام تعمیرات واحد شماره دو بخاری، بیان داشت : همچنین تست و تنظیم سوئیچ های دما،فشار واختلاف فشار،فلوسوئیچ ها،لول سوئیچ ها،لیمیت سوئیچ ها،ویبریشن سوئیچ ها،بازدید وسرویس فلیم دتکتورها وجرقه زنهای طبقه ی مشعلها نیز توسط پرسنل این امور انجام شده و یا درحال انجام است.
وی اظهار داشت :از دیگر اقدامات این امور تست و تنظیم تمپرچر المنت ها،ترموکوپلها، پیک آپهای ویبریشن توربین و ژنراتور،ترانسمیترهای فشار ودما،فلوترانسمیترها،لول ترانسمیترها،سرویس و تمیزکاری منابع تغذیه و کارت های رله روم و…، از سوی متخصصان توانمند این امور انجام شده ویا درحال انجام می باشد.
با پایان تعمیرات اساسی واحد شماره دو بخاری، 250 مگاوات به ظرفیت تولید برق شبکه سراسری افزوده می شود.