تشریح فعالیت های کارگاه سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی

پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400
بازدید: 759 بار

قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای نیروگاه شهید رجایی، از سوی متخصصان این نیروگاه طراحی و ساخته می شود.

🖋به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد افشار رییس اداره تعمیرات تاسیسات و کارگاه سیکل ترکیبی در تشریح اقدامات انجام شده در کارگاه این نیروگاه گفت: با توجه به اجرای برنامه های تعمیرات واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و ضرورت آماده سازی این واحدها برای تولید برق پایدار، متخصصان کارگاه، اقدام به تعمیر، ساخت و بازسازی قطعات و اقلام مربوط به تجهیزات این واحدها نموده اند.
🟢افشار افزود: در فرآیند تعمیرات واحد های سیکل ترکیبی، سوراخ کاری شین های مسی ترانس اصلی، برش کاری و سوراخ کاری پلیت های مسی، فلنچ و لوله های مسیر خنک کاری ترانس اصلی، برش کاری و نصب نگهدارنده ها و افزایش قطر سوراخ اتصالات بوشینگ، فعالیت هایی است که از سوی متخصصان کارگاه سیکل ترکیبی به انجام رسیده است.
🟢افشار در ادامه بیان داشت: ساخت قطعات معیوب پمپ روغن و اتصالات جهت نصب والو، ساخت قفل کن های والو های ترانس، ساخت فلنج کورها، ساخت درب پوش مربوط به انتهای «شفت» پمپ مسیر خنک کاری، بوش تفلونی و … هم از دیگر اقدامات متخصصان کارگاه سیکل ترکیبی در آماده سازی واحدهای این نیروگاه برای تولید برق پایدار است.
❇️با نزدیک شدن به پایان فصل تعمیرات، واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی آماده تولید برق پایدار در پیک تابستان می شوند.