فعالیت های تعمیرات الکتریک واحدهای گازی نیروگاه شهید رجایی با اجرای برنامه های جدید، وارد مرحله تازه ای شد.
🎤به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حمیدرضا صفایی زاده مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه با اشاره به تداوم فعالیت های تعمیرات این حوزه در واحدهای شماره 2 و 5 گازی این نیروگاه گفت: با آغاز فصل تعمیرات، امور الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی، همراه با دیگر امورهای تعمیراتی، فعالیت های خود را آغاز نمود که هم اکنون این فعالیت ها در 2 واحد گازی شماره 2 و 5 ادامه دارد.
❇️صفایی زاده ادامه داد: در فرآیند تعمیرات اساسی واحدهای گازی، متخصصان این امور با هدف ارتقای آمادگی واحدها، از بخش ها و تجهیزات ژنراتور این واحدها بازدید کرده و به انجام تست «لقی» گوه های استاتور، سرویس فنی روتور و انجام تست های الکتریکی، آچارکشی های لازم، دمونتاژ سیستم تحریک و سرویس فنی و رفع اشکالات مشاهده شده در مجموعه این سیستم پرداختند.
❇️مدیر امور تعمیرات الکتریک سیکل ترکیبی افزود: بازدید از ترانسفورماتورهای اصلی، استیشن و یونیت واحد 5 گازی، انجام تست عایقی روغن و بازدید از دیگر تجهیزات ترانسفورماتورها، از دیگر اقدامات مهمی بود که به انجام رسید.
❇️صفایی زاده اظهار داشت: در انجام تعمیرات واحدهای گازی، متخصصان این امور اقدام به تعویض بلبرینگ الکتروموتورهایی پرداختند که پیش از این، گروه «CM» وجود اشکالاتی را در آن گزارش داده بود.
❇️در تکمیل این گزارش آمده است، تست رله های ژنراتور و ترانسفورماتور، سرویس باس بارهای 6/6 و 4/0کیلوولت، همچنین سرویس فنی و تست بریکرهای 6/6 کیلوولت و سرویس فنی و بازدید از استارترهای واحد و بویلر شماره 2 ، فعالیت هایی است که از سوی متخصصان این امور عملیاتی و اجرایی شده است.