تشریح برنامه های یک هفته با ایمنی از سوی معاون توسعه منابع انسانی نیروگاه

شنبه 29 دی 1397
بازدید: 841 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جدول زمانبندی برنامه های عملیاتی گروه ایمنی برای اجرا در هفته جاری، از سوی معاون توسعه منابع انسانی نیروگاه تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جدول زمانبندی برنامه های عملیاتی گروه ایمنی برای اجرا در هفته جاری، از سوی معاون توسعه منابع انسانی نیروگاه تشریح شد.
محمد سمیعی معاون توسعه منابع انسانی نیروگاه در تشریح برنامه ها و فعالیت های پیش بینی شده برای اجرا از سوی گروه ایمنی که در هفته جاری انجام و عملیاتی می شود گفت: در هفته پیش رو، برنامه هایی با هدف آگاهی افزایی و پیشگیری از حوادث احتمالی مرتبط با محیط کار در نیروگاه اجرایی می شود که ارائه گزارش ها و پخش کلیپ هایی با محتوای آموزشی در نمازخانه نیروگاه بخار و همچنین برگزاری مانورهای مقابله با حوادث احتمالی، بخشی از فعالیت هایی است که از سوی گروه ایمنی نیروگاه، انجام می شود.
گفتنی است است در اولین روز از این هفته، ویدیوکلیپ های آموزشی همراه با توضیحات کارشناس اداره ایمنی و مدیریت بحران نیروگاه برای کارکنان به نمایش درآمد.