به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد علی حبیبی زاده رییس اداره شیمی نیروگاه سیکل ترکیبی در این باره گفت: با آغاز فصل سرما و اجرای برنامه تعمیرات واحدهای سیزده گانه، حوزه شیمی نیروگاه سیکل ترکیبی برای پیشگیری از خوردگی فیزیکی تجهیزات و به منظور اجرای نظام آراستگی محیط کار (5S)، اقدام به عملیات رنگ آمیزی و تمیز کاری در زمان انجام تعمیرات واحدها نموده است.
❇️حبیبی زاده در این باره افزود: در نیروگاه بخار، عملیات رنگ آمیزی بر روی پوسته توربین و ژنراتور واحد شماره 4، تمیز کاری و رنگ آمیزی فید پمپ ها، CWP ها، مخزن آب دمین، همچنین رنگ آمیزی پانل های ابزار دقیقی و الکتریکی، رنگ آمیزی ولو های بویلر و رنگ آمیزی لاین اصلی گاز به انجام رسید.
❇️حبیبی زاده افزود: در نیروگاه سیکل ترکیبی نیز رنگ آمیزی و تمیز کاری قطعات و تجهیزات واحدهای شماره 2 و 3 گازی به همراه رنگ آمیزی مسیر سوخت گاز طبیعی از مواردی بود که از سوی واحد رنگ و پوشش نیروگاه در سال جاری به انجام رسیده است.