واحدهای 250 مگاواتی نیروگاه شهید رجایی، با رکوردی تازه تابستان 99 و 98 را بدون خروج اضطراری و تریپ، پشت سرگذاشته اند.

🎤به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها مدیر نیروگاه بخار، با اشاره به آمادگی بالای واحدهای 250 مگاواتی نیروگاه در تولید برق پایدار، بهره گیری از نیروی با تجربه و متخصص و استفاده از روش های نوین بهره برداری و تعمیرات به هنگام را عامل اصلی دستیابی به این رکورد تازه دانست.
❇️موتابها در این باره بیان داشت: بررسی آماری وضعیت خروج اضطراری و تریپ واحدها به ویژه در ماه های گرم 2 سال 99 و 98، نشان از بهبود قابل توجه بهره وری در حوزه تولید دارد، به طوری که شاخص خروج اضطراری و تریپ واحدهای 250 مگاواتی در ماه های پرمصرف سال های 99 و 98 با رسیدن به رقم «صفر»، از رکورد تازه ای خبر می دهد.
❇️مدیر نیروگاه بخار افزود: اتخاذ تدابیر مناسب در امور بهره برداری نیروگاه بخار، برنامه ریزی های مناسب آموزشی، پیگیری امور و انجام اقدامات متناسب، همچنین استفاده از خلاقیت نیروهای جوان در کنار تجربه پیشکسوتان و …، از دلایل دستیابی به این موفقیت است.
🟢نیروگاه شهید رجایی با دارابودن 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و توان تولید سالانه حدود 12 میلیارد کیلووات ساعت، برق مورد نیاز چهار و نیم درصد مصرف کنندگان کشور را تامین می کند.