تعمیرات واحد های بخاری و گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی با تلاش متخصصان این شرکت در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، بهمن غنوی معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی درتشریح این خبر اظهار داشت: با نزدیک شدن به فصل سرما، فعالیت های تعمیراتی در نیروگاه شهیدرجایی، آغاز می شود تا پس از اتمام تعمیرات واحد های این نیروگاه، تمامی واحد های این شرکت با تمام توان آماده تامین برق پایدار در فصل تابستان می باشند.

وی تصریح کرد : انجام به موقع فعالیت های تعمیراتی به همراه اجرای با کیفیت آن، برای حفظ وآمادگی واحدها، وظیفه کارکنان تعمیرات است که در همین رابطه، متخصصان این نیروگاه برای ارتقای سطح آمادگی این واحد ها، اقدام به تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره 5 گازی، بازدید دوره ای واحد شماره3 بخار سیکل ترکیبی ، تعمیرات بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل واحد شماره یک گازی انجام شده است و هم اکنون نیز تعمیرات بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل واحد شماره 4 گازی در حال انجام است و روزهای پایانی خود را سپری می کند.

معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی گفت : مابقی فعالیت های تعمیراتی واحدها نیز مطابق با برنامه های تعمیراتی تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد پایان خواهند یافت و با آمادگی کامل در پیک تابستان سال 1403 به هموطنان خدمت رسانی خواهیم کرد.

وی بیان کرد: برنامه های تعمیراتی واحدها در سه حوزه مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق در بخش های مختلف واحدهای نیروگاه انجام می شود و علاوه بر آیتم های کاری مندرج در برنامه تعمیراتی واحدها، کلیه مجوز کارهای منوط به خروج واحد در بازه زمانی تعمیرات بایستی از سوی متخصصان تعمیرات عملیاتی شود.

غنوی در ادامه گفت: از عمده فعالیت های تعمیرات واحدها می توان در حوزه تعمیرات مکانیک بازدید و تعویض قطعات داغ توربین، بازدید ، تست و تعویض کلیه تجهیزات اکسسوری واحد ها مانند گیربکس، کمپرسور اتمایزینگ، پمپ سوخت، یاتاقان ها ، بازدید ژنراتور و متعلقات آن با تلاش متخصصان امور تعمیرات مکانیک و الکتریک به صورت کامل انجام خواهد شد.

بهمن غنوی در خصوص فعالیت های حوزه الکتریک نیر بیان داشت: یکی از فعالیت های شاخص امور تعمیرات الکتریک بازدید و تست های مختلف الکتریکی ترانس های واحد و همچنین ژنراتور می باشد که با توجه به نتایج تست های الکتریکی بر روی روتور واحد شماره 5 گازی در تعمیرات بازدید دوره ای آن واحد که موید وجود اشکال در روتور ژنراتور بود ، نسبت به تعویض و سرویس روتور این واحد با روتور یدکی از سوی متخصصان تعمیرات مکانیک و الکتریک انجام شده است.

معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی در خصوص فعالیت های حوزه ابزاردقیق نیز بیان داشت: از جمله فعالیت های شاخص امور تعمیرات ابزار دقیق بازدید و سرویس سیستم های کنترلی و کالیبراسیون کلیه تجهیزات ابزاردقیقی واحد ها است که از سوی متخصصان ابزار دقیق این شرکت درتمامی خروج واحد ها عملیاتی شده است.

گفتنی است فعالیت های تعمیرات این واحدها، با استفاده از ظرفیت های داخلی و با تکیه بر دانش تخصصی کارکنان معاونت تعمیرات 3 گانه مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق نیروگاه به منظور افزایش آمادگی واحدهای سیزده گانه انجام شده است.