تداوم فعالیت های تعمیراتی در نیروگاه

سه‌شنبه 26 شهریور 1398
بازدید: 866 بار

واحد شماره 3 گازی نیروگاه، نهمین روز از فعالیت تعمیرات خود را پشت سر می گذارد.

واحد شماره 3 گازی نیروگاه شهید رجایی، نهمین روز از فعالیت تعمیرات خود را پشت سر می گذارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، نهمین روز از فعالیت تعمیرات بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل واحد شماره 3 گازی این شرکت، در حالی ادامه دارد که دمونتاژ تجهیزات توربین و محفظه احتراق، انجام شده و یاتاقان های شماره 1 و 3 این واحد هم در مرحله بازدید قرار دارد.
بازدید از تجهیزات بویلر و تجهیزات ابزار دقیقی و الکتریکی هم بخش دیگری از فعالیت های تعمیرات این واحد است که از سوی متخصصان سیکل ترکیبی این نیروگاه در حال انجام است.
گفتنی است واحد شماره 3 توربین گازی از نیمه شهریور برای انجام تعمیرات بازدید مسیر گاز داغ از مدار تولید، خارج شده است که در اوایل مهرماه امسال، پس از پایان برنامه تعمیراتی، به شبکه سراسری تولید، بازخواهد گشت.