واحد شماره 6 گازی سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی در دست تعمیرات قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه در تشریح خبر تعمیرات واحد شماره 6 گازی گفت: در ادامه فعالیت های مرتبط با فصل تعمیرات نیروگاه و به منظور کسب آمادگی تولید برق در ایام سال به ویژه تابستان 1403، واحد شماره 6 گازی این نیروگاه طبق برنامه زمانبندی به منظور انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق به مدت 15 روز از مدار تولید برق خارج و در دست تعمیرات قرار گرفت.

دوستی با اشاره به فعالیت های این دوره از تعمیرات واحد شماره 6 گازی بیان داشت: تلاش کارکنان متخصص نیروگاه شهید رجایی برآن است تا با انجام به موقع تعمیرات و آماده سازی واحدهای سیزده گانه، این نیروگاه بتواند به تعهدات خود در تولید برق به ویژه در تابستان عمل نماید. از این روی در تعمیرات بازدید محفظه احتراق و نازل این واحد در نیروگاه سیکل ترکیبی، در مجموع تعداد 468 فعالیت در سه بخش تعمیرات مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق، برنامه ریزی شده است که در مدت زمان تعریف شده به انجام می رسد.

معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه سیکل ترکیبی در پایان گفت: فصل تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی پس از پایان پیک مصرف تابستان، از مهرماه آغاز شده که تا پایان اردیبهشت سال آینده، تعداد 17 برنامه برای انجام تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی، برنامه ریزی شده است.

گفتنی است نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی دارای 3 بلوک است که هر یک، از 2 واحد گازی و یک واحد بخاری تشکیل شده است و هر بلوک در مجموع ، بیش از 300 مگاوات توان تولید برق دارد.