تداوم فعالیت های تعمیراتی در نیروگاه شهیدرجایی

دو‌شنبه 24 آذر 1399
بازدید: 921 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، در ادامه فرآیند تعمیرات واحدهای سیزده گانه، هم اکنون ۴ واحد این نیروگاه، به منظور کسب آمادگی تولید برق، به ویژه برای پیک تابستان، در دست تعمیرات قرار دارد.
❇️در این دوره از تعمیرات، واحد شماره ۵ گازی برای انجام تعمیرات اساسی و RI، واحد شماره ۲ گازی به منظور اجرای تعمیرات اساسی، واحد شماره ۱ گازی برای انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق و واحد شماره ۱ بخاری سیکل ترکیبی با هدف انجام تعمیرات بازدید دوره ای از مدار تولید برق، خارج شده اند.
❇️پیش از این نیز واحدهای شماره ۴ و شماره ۳ بخاری با مجموع توان نامی ۵۰۰ مگاوات که به ترتیب تحت انجام تعمیرات اساسی و تعمیرات بازدید دوره ای قرار داشتند، پس از پایان این فعالیت های تعمیراتی، به مدار تولید، بازگشتند.
🟢فعالیت های تعمیرات واحدهای سیزده گانه هر ساله از شهریورماه، آغاز شده و تا اردیبهشت سال آینده با انجام ۱۷ برنامه ادامه می یابد.