تداوم فعالیت تعمیرات اساسی واحد شماره ۲ گازی نیروگاه شهید رجایی

پنجشنبه 15 آبان 1399
بازدید: 940 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی فعالیت های تعمیراتی واحد شماره ۲ گازی که به منظور انجام تعمیرات اساسی از مدار تولید برق، خارج شده است، ادامه دارد.
❇️در ادامه این فعالیت ها، عملیات سوراخ کاری و نصب شرودها و آماده سازی برای مونتاژ پوسته، تعمیر و سرویس کاری تجهیزات کمکی، بازدید و سرویس کاری کولر ژنراتور، احیا و سرویس کاری باتری های واحد، همچنین تعمیر و سرویس کاری بریکرهای ۴۰۰ ولت، تست انواع تجهیزات ابزاردقیقی، اجرای اصلاحیه ها بر روی سوییچ های فشاری، نصب سنسورهای دمایی بر روی سیستم راه انداز واحد و …، بخشی از این اقدامات است که هم اکنون از سوی امورهای تعمیرات مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق نیروگاه سیکل ترکیبی انجام می شود.
🟢همزمان با اجرای فعالیت تعمیرات اساسی در این واحد، برنامه های تعمیرات اساسی و RI واحد شماره ۵ گازی و تعمیرات اساسی واحد شماره ۴ بخاری هم در حال انجام است