🖋به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، فعالیت های حوزه رنگ و پوشش در واحد شماره 3 نیروگاه بخار از سوی محمد علی حبیبی زاده رییس اداره شیمی نیروگاه سیکل ترکیبی تشریح شد.
❇️حبیبی زاده در این باره گفت: با آغاز فصل سرما و اجرای برنامه های تعمیراتی، واحد رنگ و پوشش نیروگاه برای پیشگیری از خوردگی فیزیکی و به منظور افزایش راندمان و زیباسازی نمای واحدهای نیروگاه، اقدام به عملیات رنگ آمیزی و تمیزکاری ترانسفورماتورها، انواع والوها، الکتروموتور های واقع در بویلر و توربین، به همراه خط انتقال سوخت گاز طبیعی نمود.
❇️وی افزود: انجام این عملیات موجب کاهش خوردگی فیزیکی و رسوب گذاری بر روی تجهیزات می شود که این اقدام با کاهش قابل توجه هزینه های تعمیراتی همراه است.
❇️حبیبی زاده بیان داشت: در اجرای این فعالیت، 550 کیلو گرم رنگ برای رنگ آمیزی 2300 متر فضا، قطعه و تجهیزات مصرف شده است.