برای اولین بار در استان قزوین تجلیل از برگزیدگان کارگری و معلمی توسط خادمین آستان مقدس رضوی در محل نیروگاه شهیدرجایی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، امروز معلمان وکارگران برگزیده استان قزوین بر سر سفره حضرتی آقا علی ابن موسی الرضا(ع) در نیروگاه شهیدرجایی توسط خادمین آستان مقدس رضوی مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

گفتنی است این مراسم که در نمازخانه نیروگاه شهیدرجایی برگزار شد با حضور مدیرکل اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان ، مدیرعامل و کارکنان نیروگاه شهید رجایی، برگزیدگان جامعه کارگری و معلمی استان و مسئولین دفترآستان قدس رضوی برگزار گردید.