متخصصان نیروگاه شهید رجایی با تکیه بر دانش و تخصص خود، قطعات مورد نیاز واحدهای این نیروگاه را برای تولید برق مطمئن  بازسازی و تعمیر می کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد فلاح کارشناس مسئول کارگاه بخار در تشریح فعالیت های این حوزه گفت: کارکنان کارگاه بخار با بازسازی قطعات و تجهیزات بکاررفته در واحدهای بخاری، اقدامات موثری  را در پایداری تولید برق این واحدها انجام می دهند.

فلاح افزود: ساخت بوشینگ رینگ مربوط به پوسته داخلی بویلر فیدپمپ، ساخت محفظه پکینگ های مربوط به سیستم «سوت بلاور» بویلرها و بازسازی قطعات پمپ سوخت مایع واحدهای گازی از اقداماتی بود که کارکنان این حوزه با بکارگیری امکانات و ظرفیت های موجود توانستند به انجام برسانند.

کارشناس مسئول نیروگاه بخار ادامه داد: در اقدامی دیگر تعداد 15 عدد هدر فشار متوسط برای بهره گیری در بویلرهای سیکل ترکیبی، در کارگاه بخار ساخته شد که پس از انجام تست های لازم، در این نیروگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

سیاست مدیریت نیروگاه شهید رجایی در تولید برق پایدار، استفاده از ظرفیت دانش و تجربه متخصصان داخلی است که تاکنون نیازهای نیروگاه به قطعات و تجهیزات، با تکیه بر این رویکرد، تامین شده است؛ سیاستی که علاوه بر کمک به پایداری تولید و افزایش باورمندی به توانایی داخلی، موجب کاهش قابل توجه هزینه های تعمیراتی و جاری می شود.