مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی قزوین، اولویت مهم نیروگاه های برق را پشت سر گذاشتن تابستانی بدون خاموشی، همانند سال گذشته اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، ابوالفضل موتابهاروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: با توجه به اینکه تکرار تابستانی بدون خاموشی مهمترین اولویت نیروگاه های برق کشور در نظر گرفته شده، از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت ماه امسال هفت هزار و ۵۴ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شد و این مساله شرایطی را ایجاد کرد تا ما بتوانیم پنج هزار مگاوات ناترازی تولید را پوشش دهیم.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون و با قرار گرفتن در فصل گرم سال به طور طبیعی با افزایش مصرف تولید انرژی الکتریکی روبرو هستیم، تاکید کرد: سال گذشته با همراهی خوب مردم و افزایش تولید صورت گرفته توانستیم تابستانی بدون خاموشی را سپری کنیم.

وی ادامه داد: ما همه ساله افزایش مصرف برق را تا هفت درصد در سطح کشور داریم اما در حوزه مصرف خانگی و با کمک و همراهی مردم نه تنها در سال ۱۴۰۱ افزایش مصرف برق نداشتیم بلکه تا حدود چهار درصد نیز کاهش مصرف انرژی الکتریکی را شاهد بودیم که البته با اعمال سیاست های وزارت نیرو و تخصیص پاداش های پنج برابری صرفه جویی در نظر گرفته شده به این مساله مهم دست پیدا کردیم.