به مناسبت گرامیداشت دهه امامت و ولایت ، همایش پیاده روی با حضور مدیرعامل، مدیران و کارکنان نیروگاه شهید رجایی در این شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، همایش پیاده روی به مناسبت دهه امامت و ولایت، که با برنامه ریزی و هماهنگی پایگاه بسیج و دفتر روابط عمومی برگزار شد، تعداد 157 نفر از کارکنان و مدیران شرکت، ثبت نام نمودند و از مقابل درب شمالی نیروگاه بخار حرکت کرده و از مسیر تعیین شده تا در مقابل نمازخانه تجمع نمودند و در پایان تعداد 14 نفر از کارکنان به قید قرعه، حائز دریافت جایزه شدند.