مانور مقابله با پیامد های زلزله و عملیات امداد ونجات مصدوم از زیر آوار، در نیروگاه شهید رجایی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علیرضا کیان بخش مدیر امور HSE در تشریح عملیات شبیه سازی مقابله با پیامد های زلزله گفت: به مناسبت هفته پدافند غیر عامل و مدیریت بحران، مانور مقابله با پیامدهای زلزله در ساختمان خدمات نیروگاه بخار برگزار شد.

کیان بخش افزود: با فرض وقوع زمین لرزه 5/6 ریشتری در منطقه آبیک و بروز خسارت در برخی از ساختمان های  نیروگاه، دو تیم عملیاتی قرارگاه ایمنی با همراه داشتن تجهیزات امدادی در فضای بسته و تجهیزات کامل مهار آتش سوزی وزلزله، به محل حادثه فرضی اعزام شدند.

مدیر امور HSE در ادامه بیان داشت: در آغاز مانور، تیم عملیاتی مقابله با گسترش بحران، نسبت به قطع مسیر گاز، برق و آب ساختمان اقدام نموده و سپس تیم ایمنی، با هدف تخلیه افراد از ساختمان،  اقدام به جستجو در اتاق ها نمودند.

وی ادامه داد : پس از اطلاع رسانی یکی از امدادگران مبنی بر مصدومیت فرضی یکی از کارکنان در اتاق  نمایندگان پیمانکاران که بر اثر سقوط کمد فلزی رخ داده بود، تیم فوریت های پزشکی مرکز بهداشت کار به محل اعزام شد که با همراهی کارکنان ایمنی، مصدوم به محل تریاژ مصدومین منتقل وپس از اقدامات اولیه، سپس مصدوم به مراکز درمانی منتقل گردید.

کیانبخش افزود: در ادمه جستجو ها مشخص شد یکی دیگر از نمایندگان پیمانکار هم در داخل اتاق محبوس شده  اما دچار آسیب دیدگی جسمی نشده است، که با هدایت تیم ایمنی، فرد محبوس شده به بیرون از ساختمان منتقل شد.

مدیر امور HSE اظهار داشت : پس از انتقال تمامی همکاران از ساختمان به محل تجمع ایمن سرشماری نفرات صورت پذیرفت ، که با توجه به سرشماری انجام شده مشخص گردید که طبق لیست ممکن است افراد دیگری نیز در ساختمان باقی مانده باشند ، لذا مجددا تیم عملیاتی تجسس وارد ساختمان شده و به بررسی کامل اتاقها پرداختند که در حین جستجو متوجه قفل بودن درب اتاق نمایندگان شرکت پیمانکاری شدند .

وی افزود: اما هیچ آثاری از وجود کسی در آن ساختمان  مشخص نبود،  ولی به منظور  اطمینان از خالی بودن اتاق و یا امکان آسیب دیدگی و محبوس شدن همکاران ، قفل درب اتاق توسط همکاران ساختمانی بازشده و  با ورود تیم ایمنی مشاهده شد دو نفر از همکاران  پشت میز، اقدام به ایمن سازی و در امان بودن از ریزش آور نموده بودند، بلافاصله توسط تیم های عملیاتی امداد رسانی به بیرون از ساختمان هدایت گردیدند و مجددا سرشماری افراد صورت گرفت .

حصول اطمینان از عملکرد تجهیزات ایمنی و آتش نشانی، هماهنگي و سرعت عمل گروه هاي عملياتي به هنگام زلزله ، آموزش امداد و نجات، هماهنگی و انسجام در کمک به مصدومان فرضی، بررسی نقاط ضعف و قوت تیم عملیاتی در زمان وقوع حادثه و ایجاد هماهنگی بین تیم های عملیاتی در زمان وقوع حوادث، از اهداف پیش بینی شده در اجرای این مانور بود که با موفقیت به دست آمد.