آتش نشانان نیروگاه شهید رجایی در عملیات شبیه سازی اطفای حریق، آتش فرضی را مهار نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علیرضا کیان بخش مدیر امور HSE نیروگاه با اشاره به برگزاری مانور مقابله با آتش سوزی گفت: به منظور آمادگی و اقدام به موقع در شرایط اضطراری، مانوری با محور آمادگی مقابله با آتش سوزی در محوطه اطراف پست 400کیلوولت نیروگاه بخار، با حضور کارکنان ایمنی برگزار شد.

️کیان بخش افزود: در این عملیات، کارکنان اداره ایمنی طی گشت زنی متوجه وقوع یک مورد آتش سوزی در محوطه اطراف پست 400کیلو ولت شدند، به قرارگاه ایمنی خبر دادند که پس از هماهنگی های لازم، بلافاصله کارکنان قرارگاه ایمنی در محل حادثه فرضی حاضر شدند.

️کیانبخش تصریح کرد: در ادامه به دلیل وزش باد و احتمال گسترش آتش و سرایت آن به دیگر قسمت ها، خودروهای سنگین آتش نشانی نیروگاه بخار در محل حادثه حضور یافته و اقدام به خاموش کردن آتش نمودند.

️وی گفت: پس از مهار آتش و به منظور کسب اطمینان از اطفای کامل حریق، تیم گشت زنی ایمنی با فاصله زمانی مناسب، از محل آتش سوزی بازدید نمود.

️ارتقای سطح دانش و تجربه کارکنان گروه ایمنی و آتش نشانی در مواجهه با شرایط آتش سوزی، بررسی تجهیزات مورد نیاز جهت اقدام در شرایط مشابه، شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود و …، از اهداف انجام این مانور بود که به دست آمد.