با آغاز فصل تابستان، دور دوم برنامه بازدید خانواده کارکنان از نیروگاه شهید رجایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، به منظور آشنایی خانواده کارکنان به ویژه فرزندان، با نحوه ی تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه و بیان موضوعات مرتبط با الگوی صحیح مصرف برق، روابط عمومی این شرکت اقدام به برگزاری دور دوم برنامه بازدید خانواده ها از نیروگاه نمود.

در این برنامه، خانواده ها با حضور در نیروگاه، از اتاق های فرمان های نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی و برج های خنک کاری بازدید نموده و از نزدیک با فرآیند سخت تولید برق آشنا شدند.

در ادامه، پس از اتمام برنامه بازدید، کارکنان به همراه اعضای خانواده خود در کلاس آموزشی تغذیه حضور یافته و سپس با شرکت در مسابقه پرتاب دارت به رقابت با یکدیگر پرداخته و توانایی خود را در این رشته ورزشی به نمایش گذاشتند که هر یک از شرکت کنندگان، دارت های خود را برای دریافت امتیاز پرتاب نمودند.

در پایان پس از بررسی امتیازهای به دست آمده، 3 خانواده با دریافت بالاترین امتیاز، رتبه های اول تا سوم این رقابت را به دست آوردند.

گفتنی است هر ساله با فراخوان دفتر هیات مدیره، مدیر عامل و روابط عمومی برای بازدید خانواده ها از نیروگاه، کارکنان علاقمند اقدام به ثبت نام نموده که با برنامه ریزی و هماهنگی های لازم، این برنامه در چند نوبت برگزار می شود.