تصویب مهمترین برنامه‌ها و اقدامات ضروری برای تقویت صندوق تعاون کارکنان شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی و شرکت تامین نیرو به انجام رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی؛ هیات امنای صندوق تعاون کارکنان شرکت در روز یکشنبه 15 مرداد ماه1402 تشکیل جلسه داد و در آن مهمترین برنامه‌ها و اقدامات ضروری جهت کمک رسانی به همکاران پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

در این جلسه، اعضاء هیأت امناء مصوب نمودند، با توجه به افزایش هزینه ها ، تورم و به منظور پرداخت تسهیلات بیشتر با الهام از روح تعاون و ایجاد یک رابطه عاطفی بین کارکنان، مبلغ شهریه دریافتی از کارکنان افزایش یابد.
براساس این مصوبه ، شهریه اعضای این صندوق از 150.000 ریال به 500.000 ریال افزایش پیدا می کند.همچنین در ادامه تصویب شد؛ پرداخت کمک بلاعوض به اعضاء صندوق تعاون در صورت ازدواج اول عضو و تا دو نفر از فرزندان اعضاء به ازای هر نفرمبلغ 30.000.000 ريال پرداخت گردد.

بر اساس مصوبه ای دیگر: در صورت فوت هر یک از اعضاء صندوق تعاون مبلغ 150.000.000 ريال به عنوان کمک بلا عوض به خانواده وی اعطاء گردد و در صورت فوت بستگان درجه یک اعضاء صندوق شامل ( پدر ، مادر ، همسر و فرزندان ) کمک بلا عوض به مبلغ 50.000.000 ريال به اعضاء اهداء شود.

همچنین مجموع پرداختی ها به هر یک از اعضاء در طی سال مالی صندوق تعاون از مبلغ 160.000.000 ريال تجاوز نخواهد کرد.

در دومین جلسه هیأت امنای صندوق تعاون، بر اساس پیشنهاد ، آقای بهرام محسنی دفرازی به عضویت هیأت مدیره صندوق درآمد و اعضای فعلی هیأت مدیره این صندوق در سمت خود ابقاء شدندکه آقایان موسی اصلی بیگی مدیرعامل و عضو هیات مدیره؛محمد سمیعی‌ رئیس هیات مدیره ،حسن شیرویی، حسینعلی مشعوف و بهرام محسنی بعنوان اعضای هیات مدیره به مدت دوسال ادامه فعالیت خواهند داد.

افزایش اعضای صندوق و مشارکت بیشتر کارکنان و کارکنان جدید الورود پیشنهاد دیگری بود که در این جلسه به تصویب رسید و بر اساس آن مقرر شد به نحو شایسته ثبت نام از اعضای جدید صورت پذیرد.

صندوق تعاون کارکنان نیروگاه شهیدرجایی با الهام از روح تعاون وبه منظور ایجاد یک رابطه عاطفی بین کارکنان مطابق با اساسنامه در شرایط خاص در کنار همکاران بوده و خواهد بود همچنین همکارانی که تمایل برای عضویت در این صندوق را دارند به دفتر روابط عمومی مراجعه فرمایند.