به گزارش روابط عمومي شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی با حضور نماینده فرمانداری شهرستان آبیک و بازنشستگان نیروگاه ، نوبت دوم جلسه مجمع عمومی عادی کانون بازنشستگان نیروگاه شهید رجایی روز جمعه مورخ 23 دی 1401 برای انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس کانون بازنشستگان در محل آمفی تئاتر نیروگاه شهید رجایی برگزار و پس از شمارش آرا و تایید آن از سوی هیات رئیسه اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسی کانون معرفی شدند . در این انتخابات تعداد 10 نفر کاندید هیات مدیره و دو نفر هم کاندید بازرس کانون بازنشستگان بودند که بر اساس نتایج حاصل از رای گیری و به ترتیب تعداد آرای دریافتی آقایان : ۱-مرتضی بابایی. تعداد رای. ۱۲۴ ۲-محمد صادق یزدانی. تعداد رای. ۹۴ ۳-محمد علی شریفی. تعداد رای. ۹۳ ۴-سید عیسی هاشمی. تعداد رای. ۸۳