به گزارش روابط عمومي شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی با حضور بازنشستگان نیروگاه ، نماینده فرمانداری شهرستان آبیک و بازرس کانون بازنشستگان وزارت نیرو، نوبت دوم جلسه مجمع عمومی عادی کانون بازنشستگان نیروگاه شهید رجایی در روز جمعه مورخ 6 بهمن ماه 1402 برای انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس کانون بازنشستگان در محل سالن آمفی تئاتر نیروگاه شهید رجایی برگزار و پس از شمارش آرا و تایید آن از سوی هیات رئیسه، اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس این کانون معرفی شدند.

در این انتخابات تعداد 7 نفر کاندید هیات مدیره و 3 نفر هم کاندید بازرس کانون بازنشستگان بودند که بر اساس نتایج حاصل از رأی گیری به ترتیب تعداد آرای دریافتی آقایان:
1️⃣ مرتضی کریمی                  تعداد رأی 80
2️⃣ محمد صادق یزدانی           تعداد رأی 77
3️⃣ علی اصغر کشاورز قاسمی    تعداد رأی 59

بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقایان سید مرتضی میر هاشمی و نادر خادم شوقی به ترتیب 45 رأی و 26 رأی به عنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره و همچنین آقای حسین علیجانی با تعداد77 رأی بعنوان بازرس اصلی و آقای بیژن خواجه وند با 25 رأی به عنوان بازرس علی البدل این کانون انتخاب شدند.