انتخابات تعیین نماینده کارگران نیروگاه شهیدرجایی قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، کارکنان شرکت ، برای تعیین نماینده کارگران ،در روز های شنبه و یکشنبه 16و 17 دی ماه 1402 با حضور نماینده اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان آبیک و نمایندگان کارکنان و مدیریت آرای خود را به صندوق رای واریز کردند.

در این انتخابات 3 نفر از کارکنان شرکت مدیریت به عنوان نامزد نمایندگان کارگران داوطلب شده بودند که پس از رای گیری با مشارکت حداکثری کارکنان شرکت مدیریت به تعداد270نفر، پس از شمارش آرا، “حسام الدین نصیری ” با 155 رای بعنوان عضو اصلی و “مسعود غلامپور “با 110رای بعنوان عضو علی البدل به ترتیب بیشترین رای آرای اخذ شده را کسب نمودند و “رضا ربیع زاده ” قبل از شروع فرایند رای گیری انصراف خود را از کاندیداتوری اعلام نموده بود.
شایان ذکر است که پس از تایید نهايي فرآیند انتخابات اعتبار نامه های مربوطه از سوی اداره‌ کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی صادر خواهد شد.