آزمون روانشناختی مهارت و شایستگی ارتقاء شغلی کارکنان در نیروگاه شهیدرجایی در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد سمیعی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی این شرکت درتشریح خبر آزمون مهارت و شایستگی ارتقاء شغلی کارکنان اظهار داشت : با هدف ارتقاء همکاران از سطوح تکنیسی و کمک کارشناسی به سطح کارشناسی در این شرکت، امروز مورخ 9 بهمن ماه 1402 با حضور تعداد 33 نفر از همکاران برگزار شد.

محمد سمیعی تصریح کرد: این آزمون یکی از مراحل ارتقاء شغلی برای کارکنان می باشد و همکاران می بایست امتیازات لازم را در 3مرحله دیگر اعم از ارزیابی سابقه و عملکرد، مستند سازی تجربه و مصاحبه تخصصی را کسب نمایند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی نیروگاه شهید رجایی بیان داشت: همکاران پس از کسب امتیازات لازم در مراحل ذکر شده که البته مصاحبه تخصصی با حضور نمایندگان شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در اواخر بهمن ماه ویا اوایل اسفند ماه 1402 برگزار خواهد شد متناسب با تعداد پستهای بلاتصدی به پست کارشناسی ارتقاء می یابند.

گفتنی است در سال 1402 پنج نفر از همکاران هم در فرآیند ارتقاء به پست تکنسینی شرکت نموده اند که در حال انجام آن فرآیند می باشند همچنین در صورت وجود پست های بلاتصدی، فرآیند ارتقاء شغلی در سال های آتی هم تداوم خواهد داشت.