سیستم اعلام و اطفاء حریق واحدهای بخاری سیکل ترکیبی از سوی متخصصان نیروگاه انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حمید کاتبی رییس گروه ابزار دقیق معاونت مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه در تشریح این خبر اظهار داشت: تابلوی FAP، وظیفه اعلام و ارسال سیگنال فرمان اطفاء حریق و محافظت از تجهیزات حیاتی تولید برق را در حوزه واحدهای بخار سیکل ترکیبی دارد و از بدو راه اندازی سیستم در سال 1380 مشکلات متعددی اعم از عملکرد نامطمئن سیستم، ظهور آلارم ها و سایر مشکلات در آن وجود داشت که متخصصان گروه ابزار دقیق اقدام به بررسی های فنی و تخصصی، جهت بهبود مشکلات موجود نمودند.

حمید کاتبی تصریح کرد: پس از بررسی های تخصصی اقدام به خرید تجهیزات و قطعات مورد نیاز شده و سپس نسبت به نصب و تعویض تجهیزات و بروزرسانی این سیستم اقدام شد.

وی درادامه بیان داشت: در این طرح یک تابلوی جدید REPEATER برای مشاهده آلارمهای سیستم اعلام حریق توسط پرسنل ایمنی در قرارگاه آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی نصب شد و با نصب این تابلو، زمان عکس العمل به آلارم های حریق،بسیار کاهش یافته و این قابلیت در اجرای طرح بروزرسانی ایجاد شده و در سیستم قبلی وجود نداشته است.

وی افزود: همچنین پس از پایان کار نصب فیزیکی تجهیزات، فرآیند برنامه ریزی هر دو تابلو که شامل شناسایی تجهیزات جدید در آنها، برقراری ارتباط دو تابلو ، شناسایی و تعریف تجهیزات موجود در سایت (در حدود 500 تجهیز) و نام آنها، تعریف گروه های ورودی، تعریف گروه های خروجی، برنامه ریزی نحوه فعال شدن گروه¬های خروجی نیز از سوی متخصصان ابزاردقیق این شرکت انجام شد.

کاتبی در پایان گفت: این پروژه با تکیه بر توان مهندسی متخصصان گروه ابزاردقیق نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی، همکاری امور تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه سیکل ترکیبی، اداره ایمنی ( امور HSE ) و پیگیری امور محترم بازرگانی بدون استفاده از خدمات فنی شرکت های پیمانکاری انجام شده است.