تعمیرات اساسی تجهیزات واحد شماره 3 بخار نیروگاه شهید رجایی از سوی متخصصان این نیروگاه در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حبیب شریفی مدیر نیروگاه بخار در خصوص انجام تعمیرات اساسی واحد شماره سه بخارگفت : پس از گذشت 65 روز از شروع تعمیرات این واحد هم اکنون بخش عمده ای از فعالیت های تعمیراتی این واحد در سه حوزه مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق توسط متخصصان این شرکت انجام شده ویا در مراحل پایانی و مونتاژ می باشد همچنین بر اساس پیشرفت کارها پیش بینی می شود مطابق برنامه ریزی انجام شده کمتر از یک ماه دیگر با اتمام کلیه فعالیت های برنامه تعمیرات اساسی، این واحد دوباره آماده بهره برداری و تولید برق پایدار شود.

شریفی تصریح کرد: از تجهیزات مهم و حائز اهمیت برای تولید برق در نیروگاه ها، توربین واحدها است که عملکرد صحیح با راندمان مناسب مجموعه توربوژنراتور موجب پایداری تامین برق در این واحدهای بخاری خواهد بود که در فرآیند تعمیرات اساسی واحد شماره سه 250 مگاواتی این نیروگاه که طبق جدول زمانبندی از مدار تولید خارج شده، توربین این واحد، همراه با دیگر تجهیزات آن از سوی متخصصان این شرکت، مورد تعمیرات اساسی قرار گرفته است.

شریفی بیان کرد : پس از انجام عملیات دمونتاژ کامل مجموعه توربین های HIP و LP شامل بازکردن پیچ های حرارتی پوسته و برداشتن پوسته های داخلی، دمونتاژ بلیدرینگ ها و یاتاقان ها و برداشتن روتورها، عملیات تخلیه سیل های بخار، نصب و سایز نمودن سیل های جدید و نیز مراحل تمیزکاری، بازدیدها و انجام تست های غیر مخرب بر قطعات توربین ها به اتمام رسیده است و خوشبختانه قطعات اصلی فاقد هرگونه عیوب اساسی بوده و پس از رفع عیوب جزئی آماده مونتاژ می باشد. غالب فعالیت های کارگاهی ذکر شده بر روی اجزاء و قطعات توربین های HIP و LP ، در محل واحد انجام گردید و تعدادی از قطعات نیز جهت انجام کارهای کارگاهی به شرکت تعمیرات نیروگاهی ارسال و پس از انجام عملیات جوشکاری، ماشینکاری و تعویض سیل های آببندی، مجددا به این شرکت عودت گردیده وهم اکنون عملیات مونتاژ و نصب تجهیزات آغاز شده است.

مدیر نیروگاه بخار در ادامه بیان داشت: تعمیرات اساسی تجهیزات «ژنراتور و اکسایتر» هم به صورت همزمان آغاز و مراحل دمونتاژ، تمیزکاری قطعات، انجام بازدیدها به اتمام رسیده است و مونتاژ و نصب روتور، یاتاقان ها، پره های ثابت و متحرک بلوئر، کولرها و براکت های دوسمت ژنراتور انجام شده و فعالیت های نصب اکسایتر و بستن کوپلینگ هاو اتصالات و انجام تست های پس از مونتاژ جزء فعالیت های باقیمانده در این حوزه می باشد.

شریفی گفت: در این دوره از فعالیت‌های تعمیراتی در بخش بویلر داربست بندی، سند بلاست و تمیزکاری لوله های دیواره های کوره ، لوله های سوپرهیتر و ری هیتر انجام گرفته و پس از انجام عملیات ضخامت سنجی، تعویض لوله های معیوب جزء فعالیت های پیش بینی شده می باشد، همچنین علاوه برآن سفتی والوهای بویلر تحت تعمیر اساسی بوده و در کانال های دود خروجی از بویلر، پس از سند بلاست و تمیزکاری سطوح داخلی، کلیه دمپرها، اکسپنشن جوینت ها، دیواره ها و عایق های معیوب در حال تعمیر، بازسازی و ترمیم می باشند.

وی بیان کرد: سایر فعالیت های در حال انجام توسط متخصصین تعمیرات مکانیک نیروگاه تعمیر اساسی تجهیزات هیدرولیک توربین، سرووموتورها، محرک های هیدرو لیکی و پنوماتیکی، پمپ ها، فن ها، انواع والوها و نیز کار بر روی دلتاها و تجهیزات برج های خنک کاری و سایر قطعات و تجهیزات است.

شریفی با اشاره به گستردگی فعالیت های برنامه تعمیرات اساسی این واحد افزود: بخش بسیار مهم و گسترده ای از فعالیت های تعمیرات اساسی بالغ بر4500 فعالیت، مربوط به تجهیزات الکتریکی و ابزاردقیقی واحد می باشد و مهم ترین تجهیزات الکتریکی که فعالیت های تعمیرات اساسی آنها توسط متخصصین تعمیرات الکتریک نیروگاه اعم از الکترو موتورهای 400 ولت و 6600ولت، بریکرها، رله ها و استارترهای 400 ولت، بریکرها و رله های 6600 ولت، ژنراتور، اکسایتر، ترانس ها، شارژرها، باطریها و سایر تجهیزات الکتریکی واحد نیز از سوی متخصصان تعمیرات نیروگاه بخار انجام شده و یا در حال انجام است.

مدیر نیروگاه بخار ضمن تاکید بر حساسیت بالای تجهیزات الکترونیکی و ابزار دقیقی اظهار داشت: علیرغم گستردگی فعالیت های تعمیرات اساسی این حوزه، خوشبختانه بخش قابل توجهی از فعالیت ها انجام شده و سایر فعالیت ها نیز مطابق برنامه زمانبندی در حال انجام می باشد که از مهم ترین فعالیت ها در حوزه تعمیرات ابزار دقیق به بازدید، تست و تنظیم انواع نشان دهنده ها و نیز بازدید، سرویس و تمیزکاری رکوردرها، کابینت ها وپانل ها، دوربین ها و مانیتورهای کوره می توان اشاره نمود.

شریفی بیان کرد : پس از انجام عملیات دمونتاژ کامل مجموعه توربین های HIP و LP شامل بازکردن پیچ های حرارتی پوسته و برداشتن پوسته های داخلی، دمونتاژ بلیدرینگ ها و یاتاقان ها و برداشتن روتورها، عملیات تخلیه سیل های بخار، نصب و سایز نمودن سیل های جدید و نیز مراحل تمیزکاری، بازدیدها و انجام تست های غیر مخرب بر قطعات توربین ها به اتمام رسیده است و خوشبختانه قطعات اصلی فاقد هرگونه عیوب اساسی بوده و پس از رفع عیوب جزئی آماده مونتاژ می باشد. غالب فعالیت های کارگاهی ذکر شده بر روی اجزاء و قطعات توربین های HIP و LP ، در محل واحد انجام گردید و تعدادی از قطعات نیز جهت انجام کارهای کارگاهی به شرکت تعمیرات نیروگاهی ارسال و پس از انجام عملیات جوشکاری، ماشینکاری و تعویض سیل های آببندی، مجددا به این شرکت عودت گردیده وهم اکنون عملیات مونتاژ و نصب تجهیزات آغاز شده است.

مدیر نیروگاه بخار در ادامه بیان داشت: تعمیرات اساسی تجهیزات «ژنراتور و اکسایتر» هم به صورت همزمان آغاز و مراحل دمونتاژ، تمیزکاری قطعات، انجام بازدیدها به اتمام رسیده است و مونتاژ و نصب روتور، یاتاقان ها، پره های ثابت و متحرک بلوئر، کولرها و براکت های دوسمت ژنراتور انجام شده و فعالیت های نصب اکسایتر و بستن کوپلینگ هاو اتصالات و انجام تست های پس از مونتاژ جزء فعالیت های باقیمانده در این حوزه می باشد.

شریفی گفت: در این دوره از فعالیت‌های تعمیراتی در بخش بویلر داربست بندی، سند بلاست و تمیزکاری لوله های دیواره های کوره ، لوله های سوپرهیتر و ری هیتر انجام گرفته و پس از انجام عملیات ضخامت سنجی، تعویض لوله های معیوب جزء فعالیت های پیش بینی شده می باشد، همچنین علاوه برآن سفتی والوهای بویلر تحت تعمیر اساسی بوده و در کانال های دود خروجی از بویلر، پس از سند بلاست و تمیزکاری سطوح داخلی، کلیه دمپرها، اکسپنشن جوینت ها، دیواره ها و عایق های معیوب در حال تعمیر، بازسازی و ترمیم می باشند.

وی بیان کرد: سایر فعالیت های در حال انجام توسط متخصصین تعمیرات مکانیک نیروگاه تعمیر اساسی تجهیزات هیدرولیک توربین، سرووموتورها، محرک های هیدرو لیکی و پنوماتیکی، پمپ ها، فن ها، انواع والوها و نیز کار بر روی دلتاها و تجهیزات برج های خنک کاری و سایر قطعات و تجهیزات است.

شریفی با اشاره به گستردگی فعالیت های برنامه تعمیرات اساسی این واحد افزود: بخش بسیار مهم و گسترده ای از فعالیت های تعمیرات اساسی بالغ بر4500 فعالیت، مربوط به تجهیزات الکتریکی و ابزاردقیقی واحد می باشد و مهم ترین تجهیزات الکتریکی که فعالیت های تعمیرات اساسی آنها توسط متخصصین تعمیرات الکتریک نیروگاه اعم از الکترو موتورهای 400 ولت و 6600ولت، بریکرها، رله ها و استارترهای 400 ولت، بریکرها و رله های 6600 ولت، ژنراتور، اکسایتر، ترانس ها، شارژرها، باطریها و سایر تجهیزات الکتریکی واحد نیز از سوی متخصصان تعمیرات نیروگاه بخار انجام شده و یا در حال انجام است.

مدیر نیروگاه بخار ضمن تاکید بر حساسیت بالای تجهیزات الکترونیکی و ابزار دقیقی اظهار داشت: علیرغم گستردگی فعالیت های تعمیرات اساسی این حوزه، خوشبختانه بخش قابل توجهی از فعالیت ها انجام شده و سایر فعالیت ها نیز مطابق برنامه زمانبندی در حال انجام می باشد که از مهم ترین فعالیت ها در حوزه تعمیرات ابزار دقیق به بازدید، تست و تنظیم انواع نشان دهنده ها و نیز بازدید، سرویس و تمیزکاری رکوردرها، کابینت ها وپانل ها، دوربین ها و مانیتورهای کوره می توان اشاره نمود.

شریفی یادآور شد: بازدید، تست و تنظیم انواع سوئیچ ها، ترانسمیترها و کنترل کننده ها، تعمیراساسی آنالایزرها و جایگزینی آنها با نمونه ساخت داخل، بازدید و سرویس فلیم دتکتورها و چرقه زن ها و بازدید، تمیزکاری، سرویس،تست ،تعمیر و تنظیمات کارت های الکترونیکی واحد، از فعالیت هایی است که توسط متخصصین حوزه تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه انجام می شود.

گفتنی است، هرساله به منظور اطمینان از عملکرد واحدهای 13گانه نیروگاه در تولید انرژی الکتریکی پایدار، واحدهای این نیروگاه متناسب با ساعت کارکرد آن و براساس دستورالعمل های مربوطه تحت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و دوره ای قرار می گیرند که در این فصل از تعمیرات هم، 17 فعالیت تعمیراتی برنامه ریزی شده است که از اوایل مهرماه ، آغاز شده و تا پایان اردیبهشت سال1403 ادامه خواهد یافت.