به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در بیست وپنجمین روز دی ماه 1401، چهره نیروگاه شهید رجایی با بارش برف ، سپید پوش شد.
️جامه ی سپید فصل سرما، دامن گسترانده و بیشتر نقاط کشور را تحت پوشش خود قرار داده است که البته در کنار زیبایی های این پدیده طبیعی، پیش بینی می شود در این روزهای سرد زمستان ، میزان مصرف سوخت های فسیلی و انرژی الکتریکی به ویژه در مناطق سردسیر کشور افزایش یابد.
️ بنابراین انتظار می رود تولید کنندگان انرژی الکتریکی، حداکثر تلاش خود را برای حفظ پایداری تولید برق و ارایه ی آن به شهروندان بکار گیرند.
️از سویی با افزایش تقاضای مصرف سوخت و انرژی در فصل سرما، مراقبت های ویژه ایمنی و سلامت نیز در فصل های سرد سال، ضرورتی است که برای پیشگیری از آسیب های جسمی و بیماری های فصلی، می باید از سوی کارکنان نیروگاه رعایت شود.