تعداد 5 پیشنهاد فنی در آذرماه 99 به انتخاب کمیته پیشنهادها و 5R نیروگاه شهید رجایی به عنوان برترین پیشنهادهای نیروگاه در این ماه اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، مجتبی مشایخی رییس گروه تحقیقات و توسعه سیستم های مدیریت نیروگاه با اعلام این خبر گفت: به منظور افزایش بهره وری در فعالیت های جاری و با هدف ارتقای راندمان در واحدهای سیزده گانه نیروگاه، کارکنان معاونت ها و حوزه های مختلف شرکت، اقدام به ارائه پیشنهادهای لازم برای دست یابی به این هدف می نمایند که در آذر ماه امسال نیز پس از بررسی پیشنهادهای دریافتی و بررسی آن در کمیته پیشنهادها و 5R، تعداد 5 مورد به عنوان پیشنهاد برتر در این ماه معرفی شد.
❇️ مشایخی افزود: در ارائه 5 پیشنهاد فنی، تعداد 10 نفر از کارکنان معاونت ها در حوزه های شیمی، بخار و … موثر بوده اند که پس از بررسی های نهایی در کمیته های اختصاصی، این پیشنهادها وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
✳️ رییس گروه تحقیقات و توسعه سیستم های مدیریت نیروگاه ادامه داد: 5 پیشنهاد برتر آذرماه، از میان تعداد 42 پیشنهاد ارائه شده در این ماه انتخاب شده است که «غفور بازی، سیدهادی علوی، فرشید رهگذر، مرتضی پاسبان ذوقی و جعفر قنبری یکتا» از امور شیمی بخار و «امیر اکبرشاهی و سید علی سیدآقایی» هم از امور بهره برداری بخار، در ارائه این پیشنهادهای برتر، موثر بوده اند.
✳️یادآور می شود، از ابتدای شکل گیری کمیته پیشنهادها در نیروگاه شهید رجایی، تاکنون تعداد 1680 پیشنهاد از سوی متخصصان این نیروگاه ارائه شده است که از این میان تعداد 1648 مورد، بررسی شده و تعداد 100 پیشنهاد نیز از سوی کارگروه های تخصصی برای اجرا در دست بررسی قرار گرفته است.
❇️گفتنی است، استفاده از قابلیت ها، خلاقیت، نوآوری و ظرفیت های فکری کارکنان، به همراه ایجاد زمینه برای تقویت روحیه مشارکت و حس مسئولیت پذیری و افزایش بهره وری، از اهداف کمیته پیشنهادها و 5R است که بر این اساس، کارکنان، پیشنهادهای اصلاحی خود را با در نظر گرفتن مصادیقی چون، افزایش درآمد شرکت و یا کاهش هزینه ها در راستای اقتصاد مقاومتی، راهکارهای موثر در کاهش مصرف سوخت، آب، انرژی، بهبود شرایط ایمنی در کار و استفاده از دانش های نوین کار، از طریق سیستم طرح جامع، به این کمیته ارسال می کنند.