واحد شماره 3 بخاری نیروگاه شهید رجایی پس از انجام تعمیرات اساسی دوباره به مدار تولید پیوست.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، ابوالفضل موتابها مدیر عامل نیروگاه در خصوص انجام فعالیت های تعمیرات اساسی واحد شماره 3 بخاری و بازگشت دوباره آن به مدار تولید اظهار داشت : واحد 250 مگاواتی شماره 3 بخاری این نیروگاه که در مهر ماه 1402 برای انجام تعمیرات اساسی و به منظور بالا بردن سطح آمادگی تولید برق در پیک تابستان 1403 از مدار تولید برق خارج شده بود ، پس از حدود 97 روز تلاش بی وقفه متخصصان نیروگاه شهیدرجایی، دوباره به مدار تولید پیوست.

مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی در تشریح فرآیند تعمیرات واحد 250 مگاواتی شماره 3 تصریح کرد: تعمیرات اساسی این واحد در حوزه های مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق، از سوی متخصصان نیروگاه به انجام رسید که در حوزه مکانیک، تعمیرات اساسی توربین ، ژنراتور و سیستم تحریک، تعمیرات اساسی سیستم هیدرولیک، تعمیرات اساسی انواع والوهای اصلی، رفع نشتی از والوها، تعمیر اساسی بویلر فید پمپ، تمیزکاری لوله های دیواره های کوره، تعویض لوله های فاینال رهیت بویلر و … بخشی از فعالیت هایی بود که در این حوزه به انجام رسید.

رئیس هیات مدیره نیروگاه شهید رجایی ضمن تاکید بر نقش مهم وکلیدی تجهیزات الکتریکی و ابزار دقیقی اظهار داشت : متخصصان امور الکتریک و ابزاردقیق این نیروگاه نیز بازدید از ترانسفورماتورها، بازدید و تعمیر الکتروموتورهای 6/6 کیلوولت و 400 ولت، تست انواع کارت های ابزاردقیقی، بازدید و سرویس انواع بریکرها، تعمیر تجهیزات ابزاردقیقی والکتریکی را انجام داده اند.

وی بیان داشت: هرساله به منظور اطمینان از عملکرد واحدهای 13گانه نیروگاه شهیدرجایی در تولید انرژی الکتریکی پایدار، واحدهای این نیروگاه متناسب با ساعت کارکرد آن و براساس دستورالعمل های مربوطه تحت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و دوره ای قرار می گیرند که در این فصل از تعمیرات هم، 17 خروج تعمیراتی برنامه ریزی شده است که از اوایل مهرماه، آغاز شده و تا پایان اردیبهشت سال1403 ادامه خواهد یافت.

موتابها در پایان از تلاش همه کارکنان حوزه های بهره برداری، تعمیرات، مالی و پشتیبانی، توسعه مدیریت و منابع انسانی، معاونت مهندسی و برنامه ریزی، دفترهیات مدیره و روابط عمومی، حراست و… که در انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی و بازگشت دوباره این واحد به مدار تولید برق، نقش داشته اند تقدیر و تشکر نمود.

گفتنی است، نیروگاه شهیدرجایی با ظرفیت نامی 2042 مگاوات، تاثیر بسزایی در تامین برق پایدار و مطمئن هموطنان دارد.