واحد شماره 2 بخاری نیروگاه شهید رجایی پس از انجام تعمیرات اساسی دوباره به مدار تولید ‏پیوست. ‏

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، ابوالفضل موتابها مدیر عامل نیروگاه ‏در خصوص انجام فعالیت های تعمیرات اساسی واحد شماره 2بخاری و بازگشت دوباره آن به مدار ‏تولید گفت: این واحد که به منظور انجام تعمیرات اساسی از مدار تولید برق خارج شده و در دست ‏تعمیرات قرار گرفته بود، پس از حدود 100 روز و با انجام فعالیت های مختلف تعمیراتی، به شبکه ‏سراسری تولید برق پیوست.‏
مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی در تشریح فرآیند تعمیرات واحد 250 مگاواتی شماره 2 بیان داشت: ‏تعمیرات اساسی این واحد در حوزه های مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق، از سوی متخصصان نیروگاه ‏به انجام رسید که در حوزه مکانیک، تعمیرات اساسی توربین، ژنراتور و سیستم تحریک، تعمیرات ‏اساسی سیستم هیدرولیک، تعمیرات اساسی انواع والوهای اصلی، رفع نشتی از والوها، تعمیر اساسی ‏بویلر فید پمپ، تعویض لوله های فاینال رهیت بویلر و … بخشی از فعالیت هایی بود که در این حوزه ‏انجام گرفت. ‏
موتابها افزود: در امورهای الکتریک و ابزاردقیق هم متخصصان این حوزه ها فعالیت های گسترده ای ‏در جهت آمادگی این واحد انجام دادند که بازدید از ترانسفورماتورها، بازدید و تعمیر ‏الکتروموتورهای 6/6 کیلوولت و 400 ولت، بازدید و تست انواع کارت های ابزاردقیقی، بازدید و ‏سرویس کاری انواع بریکرها، مونتاژ و دمونتاژ تجهیزات ابزاردقیقی واحد به هنگام انجام فعالیت های ‏تعمیرات مکانیکی و…گوشه ای از اقدامات این امورها بود که به انجام رسید.
وی با اشاره به وجه تمایز این دوره از تعمیرات با دوره های پیش از آن گفت: فعالیت های ویژه ای که این دوره از تعمیرات اساسی را از فعالیت های پیش از آن متمایز می کند، تعمیرات اساسی کامل دمپرهای دود و هوا در حوزه مکانیک بویلر و تعویض و به روز رسانی ترانسدیوسرهای قدیمی الکتریکی، اندازه گیری مگاوات، مگاوار و … است که برای اولین بار انجام گرفت. ‏
‏ مدیرعامل نیروگاه در ادامه بیان داشت: پس از پایان فعالیت های تعمیراتی در واحد شماره 2 بخاری، ‏این واحد از سوی متخصصان بهره برداری، آماده استارت شده بود که روز سه شنبه 25 بهمن 1401 به ‏شبکه سراسری پیوست.‏
موتابها در پایان از تلاش همه کارکنان حوزه های بهره برداری، تعمیرات، بازرگانی، مالی و پشتیبانی، ‏حراست، روابط عمومی، معاونت مهندسی و برنامه ریزی، ایمنی و … که در انجام موفقیت آمیز ‏تعمیرات اساسی و بازگشت دوباره این واحد به مدار تولید برق، نقش داشته اند تقدیر و تشکر کرد.‏
با اتمام فعالیت تعمیرات اساسی واحد شماره 2 بخاری، 250 مگاوات به ظرفیت شبکه سراسری تولید ‏برق اضافه شد.