واحد شماره 6 گازی نیروگاه شهیدرجایی پس از انجام تعمیرات اساسی و RI، دوباره به مدار تولید برق بازگشت.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، بهمن غنوی معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی درتشریح این خبر گفت : با نزدیک شدن به فصل گرما، فعالیت های تعمیراتی در نیروگاه شهیدرجایی، مراحل پایانی را طی می کند تا پس از اتمام تعمیرات، با تمام توان آماده تامین برق پایدار در پیک تابستان باشد.
غنوی افزود: تمامی فعالیت های تعمیرات اساسی و RI واحد شماره 6 گازی درقالب 1483فعالیت تعمیراتی و در حوزه های مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق از سوی متخصصان نیروگاه به انجام رسیدکه حاصل این تلاش ها پس از حدود 118 روز با بازگشت دوباره این واحد به مدار تولید به ثمر نشست .
غنوی افزود: در حوزه مکانیک دمونتاژ و مونتاژ تجهیزات محفظه احتراق، دمونتاژ و مونتاژ پوسته توربین وکمپرسور و روتور توربوکمپرسور جهت بازدید دیسکها ، تعویض تای رودها وپره های متحرک و ثابت کمپرسوربه همراه دمونتاژ و مونتاژ نازل ها بر روی تجهیزات، دمونتاژ و مونتاژ روتور ژنراتور، بازدید و تعمیر سیستم خنک کاری ژنراتور، تعمیرات کارگاهی و RI روتور کمپرسور و تست های غیر مخرب NDT و….،هم از سوی متخصصان تعمیرات مکانیک در این دوره از برنامه های تعمیراتی این واحد انجام شده است.
معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی تصریح کرد : سرویس و تست سیستم ژنراتور و تحریک ژنراتور، انجام تست های الکتریکی و بازدید های فنی ژنراتور ،تست رله های حفاظتی ژنراتور،تست رله های حفاظتی ترانسفورماتور اصلی، تعمیرات اساسی الکترو موتور فن ها و پمپ های 400ولت، نمودند.
غنوی در ادامه بیان داشت: همچنین ازدیگر فعالیت های حوزه تعمیرات الکتریک و ابزاردقیق تعمیرات اساسی استارتر های بریکر های 400ولت و 6/6کیلو ولت وحفاظت های آن، تعمیرات سیستم کنترل اسپیدترونیک، تنظیم و کالیبراسیون نشانده ها، بازدید و تست سنسورهای اعلان و اطفای حریق تجهیزات واحد و انجام تست های الکتریکی و ابزاردقیقی و…، از سوی متخصصان تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی صورت پذیرفته است.
نیروگاه شهیدرجایی قزوین با چهار واحد بخاری هر یک به ظرفیت 250 مگاوات، 6 واحدگازی هر یک به ظرفیت 123/4 و سه واحد بخارسیکل ترکیبی به ظرفیت 100/6 مگاوات جمعا به ظرفیت 2040 مگاوات، نقش مهمی در حفظ و پایداری شبکه سراسری دارد.