واحد شماره 6 گازی نیروگاه شهید رجایی پس از انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق دوباره به شبکه سراسری پیوست.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، بهمن غنوی معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای برنامه های تعمیراتی واحدهای سیزده گانه، واحد شماره 6 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی که برای انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق از مدار تولید برق خارج شده بود، پس از پایان فعالیت های تعمیراتی، دوباره به مدار تولید برق بازگشت.

غنوی با اشاره به فعالیت های این دوره از تعمیرات واحد شماره 6 گازی بیان داشت: تلاش کارکنان متخصص نیروگاه شهید رجایی برآن است تا با انجام به موقع تعمیرات و آماده سازی واحدهای سیزده گانه، این نیروگاه بتواند به تعهدات خود در تولید برق به ویژه در تابستان عمل نماید. از این روی در تعمیرات بازدید محفظه احتراق و نازل این واحد در نیروگاه سیکل ترکیبی، در مجموع تعداد 468 فعالیت، برنامه ریزی شده بود که در مدت زمان تعریف شده به انجام رسید.

معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی در پایان گفت: تعمیرات دوره ای واحد شماره 6 گازی از سوی کارکنان امورهای 3 گانه تعمیرات مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق این نیروگاه به منظور افزایش آمادگی آن در راستای برنامه های تعمیراتی واحدهای سیزده گانه انجام شده است.

گفتنی است؛ نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی دارای 3 بلوک است که هر یک، از 2 واحد گازی و یک واحد بخاری تشکیل شده است و هر بلوک در مجموع ، بیش از 300 مگاوات توان تولید برق دارد.