معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی گفت: واحد شماره یک بخاری سیکل ترکیبی نیروگاه شهیدرجایی پس از تعمیرات نیمه سنگین،دوباره به شبکه سراسری بازگشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، بهمن غنوی معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین در این باره اظهارداشت: در ادامه ی برنامه های تعمیراتی واحد های سیزده گانه ، واحد شماره یک بخاری سیکل ترکیبی که برای انجام تعمیرات نیمه سنگین از مدار تولید برق خارج شده بود، پس از پایان فعالیت های مربوطه ، دوباره به مدار تولید برق بازگشت.
غنوی افزود : همچنین بازدید از الکتروموتورها ، پمپ ها و فن های 6/6کیلو ولت و400ولت، دمونتاژومونتاژ ژنراتور به همراه انجام تست های الکتریکی، رفع نشتی دلتاهای برج خنک کننده، بازسازی فیدواتر بویلر، بازدید و تعمیر تجهیزات بویلر و انجام تست های غیرمخرب NDT نیز از سوی متخصصان تعمیرات نیروگاه انجام شده است.
معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی تصریح کرد: همچنین بازدید از ترانسفورماتور، انجام تست های الکتریکی بر روی ترانس های اصلی، تست رله های حفاظتی، بازدید از بریکرهای 6/6کیلو ولت ومدارات فرمان، بازدید ، سرویس وکالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیقی واحد هم نیز از سوی متخصصان نیروگاه سیکل ترکیبی صورت گرفته است.
علاوه بر واحد شماره یک بخاری سیکل ترکیبی که پس از پایان برنامه های تعمیراتی آن ، به مدار تولید پیوست ، هم اکنون واحد شماره 6 گازی این نیروگاه هم نیز برای انجام تعمیرات اساسی و(RI) ، از مدارتولید خارج و در دست تعمیرات قراردارد.