تعدادی از تجهیزات واحد های  بخاری نیروگاه شهید رجایی قزوین از سوی متخصصان این نیروگاه، مورد بازسازی ویا  ساخته شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد فلاح کارشناس مسئول کارگاه بخار در این باره گفت: متخصصان کارگاه نیروگاه بخار با استفاده از ظرفیت های داخلی، اقدام به ساخت و بازسازی تجهیزات و قطعات مورد نیاز واحد های بخاری نمودند.

فلاح افزود: متخصصان کارگاه پس از انجام فعالیت های جوشکاری و تراشکاری، بازسازی و اصلاح والوهای سیت پلاگ(والو های کلاس 2500)، بازسازی 14عدد سرنازل مشعل های سوخت گاز، ساخت 5 عدد رینگ آب بندی(سیل)، و… را به انجام رساندند.

فلاح بیان داشت: در ادامه،10 عدد سرنازل و لنس تیوپ مربوط به سوت بلاور ها، بازسازی اهرم مربوط به بریکر های 6.6 کیلو ولت، هم از سوی متخصصان این امور بازسازی، اصلاح و یا ساخته شده است.