بازسازی قطعات استراتژیک ابزاردقیق

پنجشنبه 22 آبان 1399
بازدید: 1279 بار

متخصصان ابزاردقیق نیروگاه شهید رجایی، موفق به بازسازی قطعات حساس و استراتژیک واحدهای سیکل ترکیبی شدند.

✍🏻به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، عمران بهراد فر مدیر امور تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه سیکل ترکیبی با اشاره به این خبر گفت: به منظور کاهش هزینه های جاری و تامین قطعات مورد نیاز واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی، متخصصان این امور در اقدامی تازه، موفق به تعمیر اساسی و بازسازی «ترانسمیتر»های واحدهای گازی شدند.
✳️بهرادفر افزود: برای انجام این فعالیت، تیم تخصصی ابزاردقیق سیکل ترکیبی با سرپرستی علی کرمی رییس اداره تعمیرات DCS، اقدام به شناسایی ترانسمیترهای مستهلک و سپس تعمیر و بازسازی آن نمود؛ به طوری که با انجام این فعالیت و بازیابی این تجهیزات مهم و حساس، صرفه جویی قابل ملاحظه ی ریالی به عمل آمد.
✴️مدیر امور ابزاردقیق در ادامه بیان داشت: ترانسمیتر، تجهیزی است که با نصب در واحدهای نیروگاهی، کمیت های فیزیکی تجهیزات مختلف این واحدها را اندازه گیری کرده و آن را به مکانی دیگر(اتاق فرمان)منتقل می کند تا در فرآیند کنترل و پایش مورد استفاده قرار گیرد.
❇️تجهیزات و قطعات ابزاردقیقی بکار رفته در واحدهای گازی و بخاری نیروگاه سیکل ترکیبی، نقش مهمی در پایداری واحدهای این نیروگاه دارد. از سوی دیگر، انجام فعالیت های بازیابی، علاوه بر صرفه جویی ریالی و کاهش هزینه های جاری شرکت، افزایش بهره وری و باورمندی متخصصان این امور را نسبت به توانمندی های داخلی به همراه داشته است.