کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست کشور از نیروگاه شهید رجایی بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، کارشناسان سازمان حفاظت از محیط زیست کشور ، با حضور در نیروگاه شهیدرجایی، از ساختار و فعالیت های این شرکت بازدید کردند. پ
علی حق پرست رئیس گروه آموزش و مدیریت دانش این شرکت، با اشاره به جایگاه استراتژیک نیروگاه شهید رجایی در شبکه تولید برق اظهار داشت: این نیروگاه با سهم تولید سالانه 12 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی، برق حدود سه و نیم درصد از نیاز مصرف کنندگان کشور را تامین می کند که این رقم، نیروگاه شهید رجایی را در جایگاه نیروگاه های بزرگ کشور قرار داده است. حق پرست درادامه تصریح کرد : نیروگاه شهید رجایی به عنوان سومین نیروگاه بزرگ کشور، علی رغم گذشت بیش از 3 دهه از آغاز بهره برداری آن، همچنان در سطح بالایی از آمادگی قرار دارد به طوری که واحدهای بخار و سیکل ترکیبی این نیروگاه به ترتیب، در بین نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی کشور، رتبه اول و دوم را در پیک تابستان امسال کسب نموده است.
در ادامه علیرضا کیانبخش مدیر امور HSE نیروگاه توضیحاتی در خصوص اقدامات زیست محیطی در بخش های آب، هوا، مدیریت پسماندهای صنعتی،تصفیه فاضلاب،پسابهای انسانی،اجرای برنامه های فرهنگی درحوزه محیط زیست ازجمله توسعه درختکاری و فضای سبز و …، ارائه نمود و پس از آن بازدیدکنندگان با حضور در اتاق فرمان نیروگاه بخار،اتاق فرمان نیروگاه سیکل ترکیبی، تصفیه خانه صنعتی، برج های خنک کننده بخار و…، با ساختار این حوزه ها آشنا شدند.