بازدید مدیرکل دفتر بودجه و تامین منابع شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه شهید رجایی

پنجشنبه 07 اسفند 1399
بازدید: 640 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علی فرهور مدیرعامل نیروگاه با اشاره به ظرفیت تولید برق در این نیروگاه، به تشریح فرآیند تعمیرات واحدها و توانمندی متخصصان شرکت در طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای سیزده گانه پرداخت.
🟢در ادامه، صابری مدیرکل دفتر بودجه و منابع شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، از واحدهای تحت تعمیرات در این نیروگاه بازدید نموده و با حضور در اتاق های فرمان نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی با فرآیند تولید برق در این نیروگاه آشنا شد.
🟢در این بازدید، مدیرکل دفتر بودجه و تامین منابع شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، از تلاش های مدیریت و کارکنان این نیروگاه در تامین برق پایدار و خدمت رسانی به شهروندان تقدیر نمود.