به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی از دانش آموزان دبیرستان شیخ کلینی قزوین، با هدف ايجاد پيوندها مبني بر کمک به بهسازي آينده علمي و صنعتي کشور ،آشنایی با فرآیند سخت تولید انرژی الکتریکی و مصرف بهینه انرژی از واحدها و تجهیزات این نیروگاه بازدید نمودند.

در ابتدای ورود به نیروگاه به منظور آگاهي بیشتر دانش آموزان و ترويج فرهنگ بهینه مصرف انرژي الکتریکی كليپ هايي در خصوص معرفي نيروگاه و مدیریت صحیح مصرف انرژی الکتریکی در پیک مصرف تابستان برای دانش آموزان به نمايش درآمد.

همچنین آشنایی با ساختار و عملکرد واحدهای سیزده گانه نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی و سهم نیروگاه شهید رجایی در تولید انرژی الکتریکی کشور، موضوعاتی بود که برای دانش آموزان بازدید کننده، تشریح شد.

بازدید از اتاق فرمان نیروگاه بخار، برج خنک کننده نیروگاه بخار ، بخش دیگری از این برنامه آموزشی بود که با توضیحات فنی کارشناسان و متخصصان نیروگاه همراه بود.