به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهران، با هدف ايجاد پيوندها مبني بر کمک به بهسازي آينده علمي و صنعتي کشور، آشنایی با فرآیند سخت تولید انرژی الکتریکی و مصرف بهینه انرژی از واحدها و تجهیزات این نیروگاه بازدید نمودند.

در ابتدای ورود به نیروگاه به منظور آگاهي بیشتر دانشجویان و ترويج فرهنگ بهینه مصرف انرژي الکتریکی كليپ هايي درخصوص معرفي نيروگاه و مدیریت صحیح مصرف انرژی الکتریکی در پیک مصرف تابستان برای دانشجویان به نمايش درآمد.

همچنین آشنایی با ساختار و عملکرد واحدهای سیزده گانه نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی و سهم نیروگاه شهید رجایی در تولید انرژی الکتریکی کشور، موضوعاتی بود که برای دانشجویان بازدید کننده، تشریح شد.

بازدید از تعمیرات اساسی واحد شماره 2 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی، اتاق فرمان نیروگاه سیکل ترکیبی، تعمیرات اساسی واحد شماره 3 نیروگاه بخار، اتاق فرمان نیروگاه بخار، برج خنک کننده نیروگاه بخار، بخش دیگری از این برنامه آموزشی بود که با توضیحات فنی کارشناسان و متخصصان نیروگاه همراه بود.