به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، با هدف ايجاد پيوندها مبني بر کمک به بهسازي آينده علمي و صنعتي کشور و آشنایی با فرآیند سخت تولید انرژی الکتریکی و مصرف بهینه انرژی از واحدها و تجهیزات این نیروگاه بازدید نمودند.

در ابتدا ورود به نیروگاه به منظور آگاهي بیشتر دانشجویان و ترويج فرهنگ بهینه مصرف انرژي الکتریکی كليپ هايي درخصوص معرفي نيروگاه و مدیریت صحیح مصرف انرژی الکتریکی برای دانشجویان به نمايش درآمد.

همچنین آشنایی با ساختار و عملکرد واحدهای سیزده گانه، سهم نیروگاه شهید رجایی در تولید انرژی الکتریکی و الزامات ایمنی برای رعایت در طول بازدید از سوی بازدیدکنندگان، موضوعاتی بود که برای دانشجویان، تشریح شد.

بازدید از اتاق فرمان نیروگاه بخار، برج خنک کننده نیروگاه بخار بخش دیگری از این برنامه آموزشی بود که با توضیحات فنی کارشناسان و متخصصان نیروگاه همراه بود.