یک سوم واحدهای نیروگاه شهید رجایی قزوین با مجموع توان 750 مگاوات برای کسب آمادگی تولید برق، به طور همزمان در دست تعمیرات است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، به منظور کسب آمادگی تولید برق به ویژه در تابستان 1402، تعداد 4 واحد بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه در مجموع با توان 750  مگاوات، به طور همزمان در دست تعمیرات اساسی و بازدید دوره ای قرار دارد.

در این فصل از تعمیرات، 2 واحد بخاری هر یک به ظرفیت 250 مگاوات، یک واحد گازی با توان حدود 100 مگاوات و بویلر مربوطه(50 مگاوات) و یک واحد بخاری سیکل ترکیبی با توان 100 مگاوات تحت برنامه تعمیرات اساسی و بازدید دوره ای قرار دارند.

هم اکنون برنامه تعمیراتی واحد شماره 2 بخاری که تحت تعمیرات اساسی قرار دارد، به تازگی آغاز شده و در واحد شماره 4 بخاری نیز برنامه تعمیرات نیمه سنگین در حال اجرا است.

در نیروگاه سیکل ترکیبی هم واحد شماره 2 گازی  تحت تعمیرات بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل و واحد شماره 3 بخاری سیکل ترکیبی هم در دست تعمیرات بازدید دوره ای قرار دارد.

هر ساله با پایان یافتن فصل پیک تابستان و کاهش نیاز مصرف کنندگان به انرژی الکتریکی، واحدهای نیروگاهی برای کسب آمادگی تولید برق، تحت انواع تعمیرات اساسی، بازدیدهای دوره ای و … قرار می گیرند که امسال نیز فصل تعمیرات در نیروگاه شهید رجایی، به مانند دوره های پیشین با پایان تابستان، از ابتدای مهرماه، آغاز شده است.