انجام تعمیرات همزمان 4 واحد در نیروگاه سیکل ترکیبی

جمعه 17 آذر 1396
بازدید: 880 بار

در ادامه فعالیت های تعمیرات واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی، رکورد ۷۰۰ مگاوات برنامه تعمیراتی شامل سه واحد گازی و یک واحد بخار(تعمیرات اساسی)، در دست اقدام است.

در ادامه فعالیت های تعمیرات واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی، رکورد ۷۰۰ مگاوات برنامه تعمیراتی شامل سه واحد گازی و یک واحد بخار(تعمیرات اساسی)، در دست اقدام است. به گزارش روابط عمومی شرکت ، هرساله طبق جدول زمانبندی اعلامی، واحدهای سیزده گانه نیروگاه برای کسب آمادگی تولید در فصل گرم تابستان، تحت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای قرار می گیرد که امسال نیز این فعالیت ها از شهریور آغاز شده است. بنا به این گزارش، مهم ترین شاخص این دوره از فعالیت های تعمیراتی، تعمیرات همزمان 4 واحد شامل سه واحد گازی و یک واحد بخار است که از سوی کارکنان تعمیرات نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی در حال انجام است. فعالیت های این دوره از برنامه های تعمیراتی، با انجام تعمیرات واحد شماره 4 بخاری و شماره 5 گازی در شهریورآغاز شد که پس از پایان تعمیرات و مطابق با جدول زمانبندی، این واحدها با شبکه سراسری پارالل شدند. در ادامه این فعالیت ها، واحدهای شماره یک بخاری و سه گازی با هدف انجام تعمیرات دوره ای از شبکه سراسری خارج شدند که پس از اتمام فعالیت ها، دوباره به مدار تولید بازگشتند. در حال حاضر از ۱۷ برنامه تعمیراتی، نه برنامه اجرا شده است