انجام تعمیرات سریع با رفع اشکال در واحد بخاری نیروگاه شهید رجایی

یکشنبه 19 بهمن 1399
بازدید: 921 بار

عملیات تعمیراتی واحد شماره 4 بخاری نیروگاه شهید رجایی که به دلیل اشکال در سیستم GAH آن از مدار تولید، خارج شده بود، در کوتاه ترین زمان ممکن به انجام رسید.

🖋به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، واحد شماره 4 بخاری این نیروگاه به دلیل اشکال در سیستم GAH ، نیاز به انجام فعالیت تعمیراتی داشت؛ از این روی طبق دستورالعمل های بهره برداری، عملیات خروج این واحد به انجام رسید و در ادامه با فراهم آمدن شرایط لازم و با همکاری گروه های بهره برداری، خدمات و تعمیرات مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق، اشکال به وجود آمده، در کمترین بازه زمانی، رفع و این واحد، دوباره با ظرفیت 250 مگاوات به مدار تولید بازگشت.
❇️با توجه به نیاز شبکه سراسری تولید به انرژی الکتریکی برای خدمات رسانی به مصرف کنندگان، متخصصان نیروگاه شهید رجایی، این واحد را در کمترین زمان ممکن آماده انجام فعالیت های تعمیراتی نمودند که برای این منظور امور بهره برداری نیروگاه بخار با انجام ایزوله های لازم و کارکنان خدمات با تمیزکاری سیستم GAH، شرایط را برای شست و شوی این سیستم از سوی امور شیمی آماده کردند.
❇️همزمان، متخصصان تعمیرات مکانیک توربین و تعمیرات کارگاه نسبت به رفع اشکال از والوهای ورودی و خروجی هیتر فشار قوی شماره 5 و رفع نشتی از دریچه «واترباکس» این تجهیز اقدام نمودند.
❇️پس از انجام عملیات شست و شو، سیستم آب بندی مسیر بین دود و هوای GAH، از سوی متخصصان تعمیرات مکانیک بویلر و کارگاه رفع اشکال شد که با اتمام این فعالیت، امور بهره برداری، واحد را راه اندازی نموده و با هماهنگی مرکز کنترل دیسپاچینگ، این واحد را دوباره به شبکه سراسری تولید انرژی الکتریکی متصل نمودند.
❇️واحد شماره 4 بخاری نیروگاه شهید رجایی به ظرفیت تولید 250 مگاوات، پانزدهم بهمن از مدار تولید خارج و در کوتاه ترین بازه زمانی، پس از انجام تعمیرات، راه اندازی و روز هجدم بهمن دوباره به مدار تولید بازگشت.