طی احکامی جداگانه از سوی مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی «معاون مالی و پشتیانی»، «سرپرست معاونت تعمیرات و نگهداری نیروگاه بخار»، «سرپرست معاونت تولید نیروگاه سیکل ترکیبی» و «سرپرست دفتر هیات مدیره، مدیرعامل و روابط عمومی» منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها رئیس هیات مدیره و مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی، طی احکامی جداگانه«معاون مالی و پشتیانی» ، «سرپرست معاونت تعمیرات و نگهداری نیروگاه بخار» ، «سرپرست معاونت تولید نیروگاه سیکل ترکیبی» و « سرپرست دفتر هیات مدیره،مدیرعامل و روابط عمومی» نیروگاه شهیدرجایی را منصوب کرد.

بر این اساس موسی اصلی بیگی که پیش از این به عنوان مدیر دفترهیات مدیره،مدیرعامل و روابط عمومی فعالیت داشت با حکم جدید بعنوان معاون مالی و پشتیبانی منتصب شد.

در حکم اهدایی از سوی ابوالفضل موتابها رئیس هیات مدیره و مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی خطاب به موسی اصلی بیگی آمده است: نظر به تعهد، سوابق ارزشمند، تعامل سازنده با همكاران، دلسوزي به سرمايه‌هاي ملي و نيز همراهي با كاركنان و مديران شركت، به موجب اين حكم؛ جنابعالی را از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸بعنوان معاون مالی و پشتیبانی شرکت منصوب می نمایم.

امید است با اتکال خداوند منان و با استعانت از حضرت ولی عصر (عج) و سرلوحه قراردادن فرامین مقام معظم رهبری در انجام وظایف سازمانی موفق و پیروز باشید.

همچنین حسن آزادمرد به عنوان سرپرست معاونت تعمیرات و نگهداری نیروگاه بخار منصوب شد در سوابق اجرایی آزادمرد مدیر امور تعمیرات مکانیک بویلر، تاسیسات وکارگاه نیروگاه بخار دیده می‌شود.

در حکمی دیگر فرشید کاکاوند به عنوان سرپرست معاونت تولید نیروگاه سیکل ترکیبی منصوب شد، از جمله سوابق اجرایی ایشان می توان به مدیر امور بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی اشاره نمود.

همچنین علی حق پرست که پیش از این با عنوان رئیس گروه آموزش و مدیریت دانش در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی مشغول به کار بود ، به عنوان سرپرست دفترهیات مدیره، مدیرعامل و روابط عمومی منصوب شد.