امام جمعه آبیک در بازدید از نیروگاه شهید رجایی: تلاش شبانه روزی کارکنان نیروگاه ها در شرایط اوج مصرف، موجب شده است برق پایدار و مطمئن در طول سال به مردم کشور عرضه شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، مدد خانی فرماندار شهرستان آبیک به همراه حسینی میرامینی امام جمعه شهرستان آبیک با حضور در این شرکت در جمع کارکنان نیروگاه شهیدرجایی حضوریافته و از تلاش کارکنان این شرکت در تولید پایدار انرژِی الکتریکی تقدیرنمودند.

در ادامه میرامینی امام جمعه شهرستان آبیک با حضور در جمع کارکنان این شرکت به فرآیند سخت تولید برق در نیروگاه ها اشاره کرد و بیان داشت : بی تردید، کارکنان نیروگاه به دلیل ماهیت کار در این محیط های صنعتی و تلاش شبانه روزی ایشان در شرایط مختلف آب و هوایی برای تولید برق پایدار، کارکنان پرتلاش و خدومی در مجوعه صنعت استان هستند که شایسته است از این عزیزان، صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.

میرامینی در ادامه به ویژگی های نیروگاه شهید رجایی به عنوان یکی از مجموعه های موفق شهرستان اشاره کرد و افزود: در بازدید از نیروگاه شهید رجایی، احساس خوبی به دست می آید که ریشه آن برگرفته از همدلی بین مدیریت و کارکنان این مجموعه است؛ چرا که یکدلی و همرنگی شکل گرفته در این شرکت، مسیر دست یابی به اهداف متعالی این صنعت را هموار کرده است؛ به طوری که در طول سال ها فعالیت این نیروگاه، کارکنان و مدیریت آن، با هم و در مسیر تولید برق پایدار برای خدمت رسانی به هموطنان، گام برداشته اند.