متخصصان نیروگاه شهید رجایی با انجام تعمیرات به موقع، مانع از خروج واحد شماره یک بخاری سیکل ترکیبی از شبکه تولید برق شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، فرشید کاکاوند مدیر بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی در تشریح این خبر گفت: به دنبال بروز اشکال ناگهانی در بویلر شماره یک نیروگاه سیکل ترکیبی و عدم امکان پایش سطح دی اریتور بویلر،به دلیل برودت بسیار بالا امکان خروج واحد شماره یک بخاری این نیروگاه از شبکه تولید، محتمل بود که با انجام عملیات به موقع از سوی متخصصان سیکل ترکیبی، پایداری تولید این واحد، تثبیت شد.
کاکاوند افزود: در اجرای عملیات جلوگیری از خروج واحد شماره یک این نیروگاه از مدار تولید، متخصصان بهره برداری، بلافاصله والو موتوری تجهیز «دی اریتور» بویلر را که از فرمان اتوماتیک خارج شده بود به صورت دستی کنترل کرده و اقدام به رفع اشکال ایجاد شده نمودند.
با انجام به موقع این مانورها که با شرایط تولید برق در این واحد همراه بود، از خروج حدود 50 مگاوات، از شبکه تولید برق جلوگیری شد.