بیش از یک میلیارد کیلووات ساعت انرژی خالص در بهمن ماه امسال از سوی واحدهای در مدار نیروگاه شهید رجایی قزوین تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه در تشریح این خبر گفت: در بهمن ماه امسال، به میزان 1میلیارد و 6 میلیون و506 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای 13گانه این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

دوستی در ادامه بیان داشت: از این میزان انرژی تولیدی، 342 میلیون و 492 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 664 میلیون و 14 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای بخاری این نیروگاه تولید شده است.

این میزان انرژی در حالی تولید شده است که واحدهای نیروگاه شهید رجایی در فصل تعمیرات قرار گرفته و هم اکنون دو واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی آن برای انجام تعمیرات از مدار تولید، خارج شده است که پس از انجام تعمیرات با آمادگی کامل به مدار تولید باز خواهند گشت.