در دومین ماه سال جاری صورت گرفت:
افزایش 3/4 درصدی تولید انرژی خالص در نیروگاه شهید رجایی

بیش از 980 میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در اردیبهشت امسال از سوی واحدهای نیروگاه شهید رجایی، تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی در تشریح این خبر گفت : در اردیبهشت ماه امسال، به میزان 987 میلیون و هشتصدو بیست هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

دوستی اظهار داشت: از این میزان انرژی تولیدی، 488 میلیون و 19هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 499 میلیون و 801 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای250مگاواتی نیروگاه بخار تولید شده است.

نیروگاه شهیدرجایی با دارا بودن13واحد بخاری وسیکل ترکیبی، تولید سالانه حدود12میلیارد کیلووات ساعت انرژی، برق نزدیک به 3ونیم درصد از نیاز مصرف کنندگان این انرژی را در کشور تامین می کند.