ساخت قطعات واحدهای نیروگاه شهید رجایی در 4 ماهه امسال با بهره گیری از توان متخصصان داخلی، به میزان 100 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در پی اعلام نیاز به قطعات و تجهیزات کاربردی در واحدهای سیزده گانه این نیروگاه با هدف تامین برق پایدار، متخصصان اداره ساخت داخل این شرکت، توانستند در چهار ماهه امسال، با نقشه برداری و طراحی 200 نوع قطعه و تجهیزات مورد نیاز، تعداد 1082 قطعه را ساخته و تحویل انبار مرکزی نیروگاه نمایند.

چرخ دنده های گیربکس واحد های گازی، سیل های زغالی مکانیکال سیل واحدهای گازی و بخاری، سیل استریپ های  توربین بخار، اِند سیل ترانزیشن واحد های گازی، اورینگ های برج های خنک کننده اصلی و…، قطعات مورد نیازی بود که طراحی و تهیه نقشه های فنی آن در داخل نیروگاه و از سوی متخصصان اداره ساخت داخل شرکت انجام و توسط سازندگان داخلی، ساخته و در واحدهای نیروگاه به بهره برداری رسیده است.

گفتنی است فعالیت های اداره ساخت داخل نیروگاه شهید رجایی، با بهره گیری از توان و دانش متخصصان داخلی و با هدف تامین برق پایدار انجام می شود.