راندمان برج خنک کننده اصلی شماره 3 نیروگاه بخار با انجام اقدامات اصلاحی، افزایش می یابد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد رضا اکبری مدیر امور تعمیرات مکانیک نیروگاه بخار در تشریح این خبر گفت: با توجه به اهمیت آمادگی واحدهای نیروگاه برای تولید برق پایدار، به ویژه در ایام پرمصرف پیک تابستان، ضروری است با انجام اقدامات اصلاحی، محدودیت های تولید، برطرف شود که در این رابطه، متخصصان اداره برج و مبدل ، از ابتدای خروج این واحد از مدار تولید برق برای اولین بار بدون حضور پیمانکار با دمونتاژ، تعویض و تعمیر دلتاهای آن اقدام به رفع اشکال در برج خنک کننده واحد 3 نمودند که در ادامه، با این اقدام و پس از رفع اشکالات، بهره وری و راندمان این واحد، افزایش خواهد یافت.

مدیر امور تعمیرات توربوژنراتور و فاین مکانیک تصریح کرد: فاز اول عملیات دمونتاژ و تعویض دلتاهای برج های خنک کننده اصلی نیروگاه برای اولین بار به منظور بهبود بهره وری و افزایش راندمان واحدهای 250 مگاواتی، از سوی این امور آغاز شده که تا اوایل دی ماه 1402 به اتمام خواهد رسید.

محمدرضا اکبری در ادامه بیان داشت : این اقدامات اصلاحی موازی با انجام برنامه های تعمیراتی، روتین و بازدید دوره ای توسط متخصصان تعمیرات مکانیک در حال انجام است.

گفتنی است، برج های خنک کننده اصلی نقش مهمی در پایداری واحدهای نیروگاه دارد، انجام فعالیت های تعمیراتی و تعمیر برج های خنک کننده از سوی متخصصان داخلی شرکت، علاوه بر صرفه جویی ریالی و کاهش هزینه های جاری ، افزایش بهره وری و باورمندی متخصصان این امور را نسبت به توانمندی های داخلی به همراه داشته است.